13 mln Polaków nie pracuje!

13 mln 305 tys. osób w wieku 15+ było w Polsce biernych zawodowo w I kw. br. Tylko o 5 tys. mniej niż kwartał wcześniej. Współczynnik aktywności zawodowej wynosi 56,2 proc. i należy do najniższych w Europie, choć chętnie mówimy, że Polacy pracują dużo i długo. Sytuacja jest też specyficzna, bo stopa bezrobocia jest rekordowo niska i wynosi 5,4 proc.

Dlaczego tak się dzieje? – Przyczyn jest kilka, to także emerytury pomostowe i wcześniejsze emerytury – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Ta sytuacja będzie się stawać coraz większym problemem dla polskiej gospodarki.

W I kwartale 2017 r. – jak wynika z badań BAEL – ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 17,2 mln osób, z tego 16,3 mln to pracujący i 0,9 mln bezrobotni (w wieku produkcyjnym 18-59/64 lata było to odpowiednio: 16,6 mln, 15,6 mln i 0,9 mln). Populacja osób biernych zawodowo wyniosła 13,4 mln osób (w tym 5,4 mln osób w wieku produkcyjnym).

Liczba osób aktywnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej zmniejszyła się zarówno w porównaniu do IV jak i I kwartału ub. roku.1 W wyniku tych zmian na rynku pracy liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku i pozostała bez zmian w stosunku do IV kwartału 2016 r. W I kwartale 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 880 osób (w miastach 880, na wsi 881), w IV kwartale 2016 r. na 1000 osób pracujących przypadało również 880 osób niepracujących (w miastach 873, na wsi 890), a w I kwartale 2016 r. – 918 osób (w miastach 912, na wsi 926).

Ludność aktywna zawodowo w I kwartale 2017 r. stanowiła 56,2 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej, natomiast dla ludności w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 75,5 proc. W porównaniu do IV kwartału 2016 r., jak i w skali roku współczynnik aktywności zawodowej dla ogółu osób w wieku 15 lat i więcej utrzymał się na zbliżonym poziomie.

marketnews24.pl
Znalezione obrazy dla zapytania logo interia

Udostępnij Artykuł