Afera z giełdową spółką GetBack

Stan należności grupy Idea Banku od spółki rewindykacyjnej GetBack na 26 kwietnia 2018 r. wynosi 14,3 mln zł, w tym są to obligacje o wartości 8,3 mln zł i należności handlowe na kwotę 6 mln zł – podał Idea Bank w komunikacie. Agencja Fitch Ratings obniżyła dzisiaj rating kredytowy GetBack do poziomu RD oraz usunęła rating GetBack z negatywnej listy obserwacyjnej (RWN). Afera z GetBack zapowiada się jako większa od Amber Gold, w przypadku którego 11 tys. inwestorów straciło 851 milionów zł, na obligacjach GetBack ponad 9 tys. Polaków stracić mogło 2,59 mld zł.

 

„Należności od GetBack stanowią 0,06 proc. sumy bilansowej Grupy Idea Banku wynoszącej na koniec 2017 r. 24 mld zł” – napisano.

Dodatkowo GetBack jest właścicielem certyfikatów funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. Wartość należności Idea Banku od tych funduszy wynosi 73,2 mln zł.

Bank podał, że należności od funduszy z tego tytułu są regulowane terminowo.

„Idea Bank przypomina, że umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki GetBack przez bank została podpisana 15 marca 2016 r. Sytuacja finansowa GetBack nie budziła wtedy zastrzeżeń. Według ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, na datę poprzedzającą podpisanie umowy, tj. na 31 grudnia 2015 r. łączne aktywa GetBack wynosiły 655 mln zł, w tym wartość portfeli wierzytelności 422 mln zł oraz inwestycje w podmioty stowarzyszone (fundusze inwestujące w portfele wierzytelności) 77 mln zł. Zobowiązania ogółem wynosiły 470 mln zł, w tym zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 254 mln zł, (w tym zobowiązania krótkoterminowe 132 mln zł), zaś zobowiązania handlowe 173 mln zł. W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r. GetBack zrealizował zysk netto w wysokości 120 mln zł, w pierwszym kwartale 2016 – 38 mln zł, zaś w pierwszym półroczu 2016 r. – 74 mln zł” – napisano w komunikacie Idea Banku.

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia do GetBack

– – – – –

Pekao nie posiada żadnej materialnej ekspozycji na GetBack

Pekao nie posiada żadnej materialnej ekspozycji na GetBack – poinformowało biuro prasowe banku.

„Bank Pekao nie posiada żadnej materialnej ekspozycji na GetBack, nie inwestował w obligacje ani też nie posiada kredytów udzielonych tej spółce. Dom Maklerski Pekao, podobnie jak DM Xelion nie prowadził sprzedaży obligacji spółki GetBack. Centralny Dom Maklerski Pekao był członkiem konsorcjum z innym podmiotem w jednej ofercie publicznej w październiku 2017 r., natomiast nie oferował aktywnie obligacji spółki GetBack” – poinformowało PAP Biznes biuro prasowe Pekao, pytane o ekspozycję w GetBack.

„Wszelkie transakcje sprzedaży portfeli NPL realizowane przez Bank Pekao firmom windykacyjnym były od razu rozliczane. Bank nie stosował odroczonych płatności w takich transakcjach” – dodano.

– – – – –

Raport bieżący 52/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego 46/2018 dotyczącego ratingu kredytowego nadanego GetBack przez agencję ratingową Fitch Ratings („Agencja”), zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że 26 kwietnia 2018 r. Agencja obniżyła rating kredytowy GetBack do poziomu RD oraz usunęła rating GetBack z negatywnej listy obserwacyjnej (RWN).

 

PAP

Znalezione obrazy dla zapytania logo do interia

Udostępnij Artykuł