Część sędziów SN nie chce przejść w stan spoczynku?

Stowarzyszenie „Iustitia” apeluje do sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, żeby nie odchodzili w stan spoczynku. Taki obowiązek nakłada na nich nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która wejdzie w życie 3 kwietnia. Jak ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski, część sędziów rozważa niezastosowanie się do nowych przepisów.

Zgodnie z nowym prawem, sędziowie mogą zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o możliwość dalszej pracy. Oświadczenie „Iustitii” jest pośrednią zachętą do skorzystania z tej możliwości. Wielu sędziów podtrzymuje jednak, że zapis o odesłaniu ich w stan spoczynku ze względu na wiek jest skrajnie niekonstytucyjny.

Jak ustalił dziennikarz RMF, właśnie z tego powodu część sędziów rozważa niezastosowanie się do nowych przepisów.

Opublikowane oświadczenie nie precyzuje, jaką drogę sędziowie powinni wybrać. Czytamy w nim jedynie, że „w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości Sądu Najwyższego, powinni pozostać na stanowiskach, zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Dla dobra Polski, obywateli i wymiaru sprawiedliwości”.

Patryk Michalski
Znalezione obrazy dla zapytania logo do rmf

Podobny obraz

Udostępnij Artykuł