Doskonała wiadomość dla małych podatników

Planowane obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników do 15 proc. planowane jest od 1 stycznia 2017 r. napisał wiceminister finansów Konrad Raczkowski.

„Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników do 15 proc. jest jednym z priorytetów podatkowych, zawartych w exposé Prezesa Rady Ministrów.

Planuje się, iż zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Szczegóły projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji zostaną przedstawione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania legislacyjnego” – napisał Raczkowski w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie planowanego obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników mających obrót roczny do 1,2 mln euro.

Wprowadzenie powszechnego podatku przychodowego zamiast CIT rekomenduje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Podkreśla, że taki podatek powinien mieć liniową i niską stawkę, aby firmy nie chciały szukać sposobów na jego obchodzenie.

ZPP ogłosił raport na temat handlu w Polsce. Właśnie w nim przedstawia swoje rekomendacje dotyczące opodatkowania m.in. handlu detalicznego.

Podatek CIT przy postępującej globalizacji całkowicie traci rację bytu – podkreślił na konferencji prasowej szef ZPP Cezary Kaźmierczak. Jest masowo niepłacony, albo płaci go, kto chce – zauważył.

Natomiast powszechny podatek przychodowy jest – jego zdaniem – podatkiem łatwym w poborze, a trudnym do uniknięcia. Gdyby zamiast CIT-u wprowadzić 1-proc. podatek przychodowy dla wszystkich firm, do budżetu wpłynąć by mogło około 60 mld zł, czyli – jak zaznaczył – dwukrotnie więcej od obecnych wpływów z CIT.

Dodał, że sam opowiada się za podatkiem przychodowym w wysokości 0,2-0,3 proc., z możliwością odliczenia CIT w okresie przejściowym (dopóki będzie obowiązywał). Jego zdaniem przepisy przejściowe powinny obowiązywać do końca 2016 roku, a od 2017 mogłaby wejść w życie nowa ustawa podatkowa, znosząca CIT.

Prezes związku zwrócił uwagę, że stawka podatku przychodowego nie może być zbyt wysoka, aby – podobnie jak w przypadku CIT – nie doszło do szukania sposobów na jego uniknięcie. – Podatkiem w wysokości 5 proc. niczego się nie rozwiąże. Jedyne, co uda się zrobić, to skompromitować ideę tego podatku, bo on będzie masowo obchodzony – zauważył.Kaźmierczak sugeruje wyłączenie z podatku przychodowego artykułów dziecięcych i dóbr kultury, m.in. książek.

PAP


Udostępnij Artykuł