Falstart Wód Polskich. Liczyli na wyższe pensje

Reforma gospodarki wodnej przeciąga się. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie apeluje zarówno do pracowników, jak i do mediów o cierpliwość. Dziś zarząd przedstawił bilans dotychczasowego działania nowego urzędu.

– Zespolenie w krótkim czasie organizacji, która działa na terenie całego kraju nie jest proste – mówił podczas konferencji prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca. Trwają rozmowy z pracownikami. – Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej dostali polecenie, by z wszystkimi pracownikami przeprowadzić indywidualne rozmowy i zaproponować im warunki pracy – powiedział Daca.

Prezes zapowiedział także przeprowadzenie „dokładnego audytu organizacyjnego”, który przeanalizuje zatrudnienie w poszczególnych jednostkach. Ma to wykonać jednostka zewnętrzna. Daca poinformował, że w niektórych oddziałach jest przerost zatrudnienia, ale jednocześnie w sektorze brakuje specjalistów z dziedziny gospodarki wodnej. Priorytetem prezesa mają także być wyższe zarobki dla pracowników, ale na to – jak zaznaczył – potrzeba więcej czasu.

Jak powiedział Daca, Wody Polskie przejęły dużo zadań, które wykonywały do tej pory jednostki samorządowe, w związku z czym są utrudnienia. – Dostaliśmy zdezolowane komputery, brakuje samochodów, a w niektórych sytuacjach nie dostaliśmy protokołów zdawczo-odbiorczych, jeśli chodzi o majątek Skarbu Państwa, nad którymi już powinniśmy sprawować nadzór – dodał prezes PGW Wody Polskie.

Prezes apeluje o przysłowiowe 100 dni spokoju, by przez ten czas media nie wywoływały zamieszania wokół wydłużającej się reorganizacji nowej struktury.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało powołane 1 stycznia. Urząd podlega Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prezes PGW Wody Polskie przyjmie rolę, podobnie jak dyrektorzy regionalnych zarządów, regulatora cen. W kompetencji regulatora cen będzie: opiniowanie regulaminów dostarczania i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy odbiorcami usług a przedsiębiorstwami.

Znalezione obrazy dla zapytania logo polskie radio iar


Znalezione obrazy dla zapytania logo interia

Udostępnij Artykuł