KNF – kolejny wpis na listę ostrzeżeń publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że z dniem 8 sierpnia 2017 r. na liście ostrzeżeń publicznych został mieszczony został nowy podmiot.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF):

– MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu.

W piątek, 4 sierpnia 2017 r. na liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczony został podmiot –– Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

W poniedziałek, 31 lipca 2017 r. na liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczony został – Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych również spółkę Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała ostatnio, że wpisała trzy nowe podmioty na listę ostrzeżeń publicznych – Comfort Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, Cezar Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (teraz Ritorma Sp. z o.o), a także osobę fizyczną Gaweł K.

Wszystkie wpisy związane są z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF – poinformowała komisja.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Znalezione obrazy dla zapytania logo interia

Udostępnij Artykuł