Koniec samowolnego wyrębu, ale co wycięte, to wycięte

Mieszkaniec, który planuje wyciąć drzewo będzie musiał przed jego usunięciem zgłosić ten fakt w gminie. Ta jednak nie tylko zarejestruje to zgłoszenie. Będzie mieć również prawo wnieść sprzeciw i zablokować wyrąb. Taką zmianę wprowadziła wczoraj wieczorem sejmowa komisja ochrony środowiska do projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który przygotowali posłowie PiS.

Do złożonego projektu zaproponowali 10 poprawek. Część została wczoraj zaakceptowana przez komisję.

Po zmianach z projektu wynika, że osoba, która planuje wycinkę w zgłoszeniu będzie musiała podać swoje imię i nazwisko oraz wskazać nieruchomość, z której drzewo ma być usunięte. Ponadto musi ono zawierać rysunek lub mapkę, które pomogą określić usytuowanie rośliny. Gmina będzie mieć 14 dni na oględziny. W ich trakcie określi m.in. gatunek drzewa oraz jego obwód. Następnie będzie miała 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Będzie mogła nie zgodzić się na wyrąb np. biorąc pod uwagę lokalizację drzewa – przykładowo gdy teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na zieleń.

Prace nad projektem stanęły, gdy komisja odrzuciła zaproponowaną przez PiS zmianę 16., z której wynika, że część nieruchomości na której rosło usunięte drzewo nie może być przez 5 lat od daty dokonania oględzin wykorzystane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przez taką działalność będzie mogła być uznana w szczególności sytuacja kiedy właściciel wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę.

– To kluczowa dla projektu poprawka. Jej odrzucenie sprawia, że pod znakiem zapytania staje sens procedowanej nowelizacji – argumentował Wojciech Skurkiewicz, poseł PiS. Zabiegał o powrócenie do odrzuconej przez komisję poprawki. – Zostanie ona przestawiona w innym kształcie, który będzie bardziej akceptowalny przez komisję – zapewnił poseł. Komisja zgodziła się na powrót do sprawy i odrzuconej zmiany 16. Jednak zdecydowała też o przerwie w obradach.

Kolejne poprawki, którymi komisja jeszcze się nie zajęła zakładają, że za złamanie zakazu wykorzystania nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie groziła kara w wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa. Za brak zgłoszenia również będą groziły sankcje.

Posłowie proponują też zmianę zasad naliczania opłat za wycinkę. Ustali je minister środowiska w rozporządzeniu. Stawka za wycięcie 1 cm obwodu drzewa nie będzie mogła przekraczać 700 zł. Teraz maksymalna stawka wynosi 500 zł, ale o ich ostatecznej wysokości mogą decydować gminy.

Urszula Mirowska-Łoskot, 23.3.2017

– – – – –

PO: Przez ustawę o wycince budżet państwa i gminy straciły ponad 1 mld zł

– Szacuje się, że z powodu obowiązującej od początku roku ustawy liberalizującej wycinkę drzew, budżet państwa i budżety gmin straciły ponad 1 mld zł – przekonywał Stanisław Gawłowski (PO) podczas czwartkowej sejmowej debaty nad wnioskiem o odwołanie ministra środowiska Jana Szyszko.

Szef sejmowej komisji środowiska, występujący w imieniu klubu PO, krytykował ministra głównie za dwie kwestie – obowiązujące od nowego roku liberalne przepisy dot. wycinki drzew na prywatnym gruncie oraz sytuację w Puszczy Białowieskiej.

Gawłowski negatywnie ocenił sposób uchwalenia tej ustawy i sugerował, że na jej kształt wpływali lobbyści. Przypomniał, że została ona uchwalona wtedy, kiedy budżet, 16 grudnia, kiedy posiedzenie izby przeniesiono do Sali Kolumnowej.

Przekonywał też: – Szacuje się, że ok. 1 mld, nawet ponad 1 mld zł stracił budżet państwa i budżety gmin z tego tytułu (wprowadzenia ustawy – PAP). W czyim interesie działaliście, jakie są dochody tych, których wartość nieruchomości wzrosła? – pytał szef komisji środowiska.

Gawłowski krytykował też ministra Szyszko za to, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. – To przecież nie kto inny zaczął ogołacanie Puszczy Białowieskiej z drzew. Jest pan pierwszym ministrem w historii polskiej, któremu coś takiego przyszło do głowy, niszczenie unikalnego na skalę światową środowiska – zarzucał.

Znalezione obrazy dla zapytania logo dziennik gazeta prawna

Znalezione obrazy dla zapytania logo interia

Udostępnij Artykuł