Nad dokumentem cały czas trwają prace, więc możliwe są jeszcze zmiany, a ostateczną decyzję podejmą jutro unijni komisarze na cotygodniowym posiedzeniu.

Fundusze powiązane z przestrzeganiem praworządności

Na razie – jak ustaliło Polskie Radio – w dokumencie jest odwołanie do art. 2 unijnego traktatu mówiącego o europejskich wartościach. Komisja uważa, że wszystkie fundusze mają być powiązane z przestrzeganiem praworządności z wyjątkiem pieniędzy na program wymiany studentów – Erasmus Plus.

W dokumencie nie ma szczegółowych zapisów dotyczących np. funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości w unijnych krajach i powiązania efektywności sądownictwa z funduszami.

Urzędnicy w KE mówią, że ta sprawa jest jeszcze dyskutowana i konkretne zapisy pojawiają się, kiedy znany będzie projekt siedmioletniego budżetu Wspólnoty po 2020 r.

Pierwsze założenia będą opublikowane na początku maja, a kolejne wersje poznamy jesienią. Już w maju będzie wiadomo, ile pieniędzy Komisja chce przeznaczyć na poszczególne sektory.

Trzy scenariusze

Na razie przesłanie Komisji Europejskiej jest następujące – by utrzymać na obecnym poziomie finansowanie, np. polityki rolnej i spójności, konieczne jest zwiększenie wpłat do unijnego budżetu, w tym także składek państw członkowskich. W przeciwnym razie będą cięcia.

Komisja rozpisała trzy scenariusze w zależności od przychodów. Jeden to status quo, kolejne dwa przewidują mniejsze fundusze.

W polityce rolnej mowa jest o obcięciu dotacji rolnych o 15 proc. i o 30 proc., a w polityce spójności KE w jednym ze scenariuszy proponuje wyłączenie z niej regionów przejściowych i najbardziej rozwiniętych, co byłoby niekorzystne m.in. dla Polski.