Opublikowano najnowsze dane nt. polskiej gospodarki

Produkcja przemysłowa w grudniu 2016 r. wzrosła o 2,3 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,3 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w grudniu wzrostu produkcji rok do roku o 1,5 proc., zaś miesiąc do miesiąca spadku o 5,0 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 3,9 proc., a mdm wzrosła o 1,6 proc.

Produkcja przemysłowa w grudniu 2016 roku rosła w 16 spośród 34 działów

Produkcja przemysłowa w grudniu rosła w 16 spośród 34 działów – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Odnotowano wzrost m.in w produkcji maszyn i urządzeń – o 17,9 proc., wyrobów z metali – o 15,4 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 11,7 proc., mebli – o 11,3 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,6 proc., metali – o 10,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,8 proc., artykułów spożywczych – o 9,3 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2015 r., wystąpił w 18 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 12,6 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,8 proc., w produkcji napojów – o 6,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 5,2 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,8 proc.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej spadek odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11,3 proc., w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 9,4 proc., a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,0 proc.

W porównaniu z listopadem 2016 r. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 39,9 proc., w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 36,9 proc., a w przedsiębiorstwach realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 28,3 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w grudniu i listopadzie:

grudzień grudzień listopad listopad
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 2,3 -4,3 3,3 1,9
górnictwo i wydobywanie -4,0 1,9 -0,5 0,8
przetwórstwo przemysłowe 3,7 -6,0 4,3 1,6
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -7,8 9,5 -7,3 6,8
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 4,2 4,4 6,9 2,6
PRODUKCJA BUDOWLANA -8,0 34,8 -12,8 5,4

————–

GUS: W grudniu wzrost sprzedaży detalicznej

W grudniu 2016 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z poprzednim miesiącem miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 20,6 proc. – dodał.

W informacji o dynamice sprzedaży detalicznej w grudniu 2016 roku GUS przypomniał, że w listopadzie 2016 r. był wzrost sprzedaży o 7,4 proc., a w grudniu 2015 roku o 7,0 proc.

Z kolei w okresie styczeń-grudzień 2016 r., dodał GUS, sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 5,7 proc. (wobec wzrostu o 3,7 proc. w 2015 r.).

GUS zaznacza też, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2016 r. była wyższa w skali roku dla większości grup.

„Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost zaobserwowano w grupie podmiotów handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 16,4 proc. wobec spadku o 6,0 proc. przed rokiem). Wzrost ten m.in. był wynikiem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw, jakie miały miejsce w końcu 2015 r.” – czytamy w informacji GUS.

Z kolei niższą sprzedaż w skali roku wykazały jednostki zaklasyfikowane do grupowania „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 12,4 proc. wobec wzrostu o 33,5 proc. przed rokiem), co również, według GUS, było związane ze zmianami organizacyjnymi w poprzednim roku oraz „pozostałe” (o 8,4 proc. wobec spadku o 4,9 proc. przed rokiem).

Natomiast w grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się sprzedażą tekstyliów, odzieży i obuwia (o 16,3 proc.) – poinformował urząd.

————

Przemysł spisał się nieźle, konsumenci doskonale

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 2,3 proc., choć spodziewano się jej zwyżki jedynie o 1,8 proc. To wynik nieco gorszy niż w listopadzie, gdy zwiększyła się ona o 3,3, proc., ale można go uznać za satysfakcjonujący. Niemniej jednak na tej podstawie trudno spodziewać się wysokiej dynamiki PKB w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Można szacować, że będzie nieznacznie wyższa niż w trzecim kwartale. Niezbyt imponująco wypadają dane za cały ubiegły rok, w którym produkcja przemysłowa zwiększyła się o 3,2 proc. W 2015 r. jej wzrost sięgnął 4,9 proc.

Powrotu na szybszą ścieżkę można się spodziewać od drugiego kwartału 2017 r., a dynamika produkcji swój szczyt powinna osiągnąć pod koniec roku, pod warunkiem, że zobaczymy wreszcie przyspieszenie w inwestycjach. Szczególnie mocno oczekują go firmy budowlane. Ich produkcja w grudniu była o 8 proc. mniejsza niż w grudniu 2015 r. Mimo spadku, widoczna jest już wyraźnie lekka poprawa sytuacji. Grudniowy wynik był najlepszy w minionym roku, w którym w poszczególnych miesiącach notowano spadki produkcji budowlano-montażowej przekraczające 20 proc. W cały ubiegłym roku była ona niższa o 14,1 proc. niż w 2015 r.

Porównując wyniki sprzedaży detalicznej w dwóch ostatnich miesiącach roku, można powiedzieć, że w grudniu konsumenci szturmowali sklepy i nadrabiali zakupowe zaległości. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych skoczyła w porównaniu do listopada aż o 21,3 proc. To zwyżka imponująca, nawet jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w listopadzie zanotowano spadek sprzedaży o 3,3 proc. W porównaniu do grudnia 2015 r. sprzedaż była wyższa o 6,1 proc. Ten wynik nie robi już tak wielkiego wrażenia, tym bardziej, że listopadowa zwyżka sięgała 7,4 proc, jednak potwierdza tezę, że konsumenci w znaczącym stopniu przyczyniają się do podtrzymania dynamiki wzrostu gospodarczego i należy się spodziewać, że będzie tak także w tym roku. W całym 2016 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,7 proc.

Roman Przasnyski, główny analityk GERDA BROKER

Znalezione obrazy dla zapytania logo pap
Znalezione obrazy dla zapytania logo interia

Udostępnij Artykuł