Wiemy, kiedy ruszy elektrownia jądrowa w Polsce!

Polska nie zrezygnuje z węgla w energetyce. W planach jest też budowa elektrowni jądrowej. Węgiel kamienny i brunatny pozostaną podstawowymi paliwami dla energetyki – wynika z zaprezentowanej w środę w resorcie gospodarki „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.” Dokument jest obecnie poddany konsultacjom społecznym i międzyresortowym.

Jak powiedział w środę wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, dokument dotyczy perspektywy 35-letniej, więc siłą rzeczy będzie podlegał bieżącym modyfikacjom i zmianom.

Z zapisów Polityki Energetycznej Polski (PEP) wynika, że gaz ziemny będzie paliwem wykorzystywanym przez przemysł i elektroenergetykę jako tzw. moc szczytowa i zapewniająca moc rezerwową dla odnawialnych źródeł energii (OZE).

Co do samych OZE – jak napisano w dokumencie – ich dalszy rozwój uzależniony będzie „od osiągnięcia dojrzałości ekonomicznej przez technologie OZE i efektywności systemu wsparcia wprowadzonego dla tych technologii przez ustawę o OZE. Piechociński powiedział, że według zapisanych w PEP założeń, udział polskich OZE w energii pierwotnej to ok. 15 proc., w energii finalnej ok. 18 proc. w roku 2035 i ponad 20 proc. w 2050 r.

Wicepremier zwrócił uwagę na liczne badania (prowadzone m. in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i dodatkowe pieniądze na polskie technologie związane z OZE. Jego zdaniem da to „bardzo szybką i praktyczną odpowiedź, gdzie jesteśmy w zakresie magazynowania energii, zwiększania potencjału dotychczasowych ogniw, także fotowoltaicznych.

Jak mówił Piechociński, jednym z najważniejszych zapisów PEP jest dywersyfikacja dostaw importowanych surowców energetycznych. – To przekłada się na to, co robiliśmy w krótkiej i średniej perspektywie, bo bezpieczeństwo energetyczne to jest (…) nie tylko dostęp do energii i jej ceny, ale też niepodporządkowanie gospodarki decyzjom zewnętrznym – podkreślił.

Wiceminister gospodarki Anna Nemś odniosła się do zapisanego w dokumencie programu jądrowego. Jej zdaniem „mimo trudności wynikających z rezygnacji z usług jednej firmy, harmonogram , który został przedstawiony, wydaje się być akceptowalny do realizacji”.

Resort odpowiadając na interpelację poselską poinformował, że uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce planowane jest na 2027-2029 rok. Wcześniej była mowa o 2025 r.

W PEP 2050 zapisano ponadto, że trzeba wdrożyć wszelkie regulacje ułatwiające inwestycje liniowe w energetyce oraz że program jądrowy w Polsce „będzie realizowany w obecnym kształcie”. Z dokumentu wynika też, że priorytetem polityki energetycznej będzie efektywność energetyczna.

PAP

INTERIA.PL


Udostępnij Artykuł