Zachodniopomorskie: Czternastu wykonawców chce modernizować „Berlinkę”

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich otworzył oferty w przetargu na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 142, czyli tzw. Berlinki. Przebudową blisko 22-kilometrowego odcinka Szczecin – Krzywnica jest zainteresowanych 14 wykonawców. Najtańszą ofertę złożył Budimex. Zaproponował wykonanie prac za 42,5 mln zł.

Wszystkie złożone oferty zmieściły się w budżecie zamawiającego wynoszącym ponad 66,3 mln zł. Oferta najdroższa wyceniona została na przeszło 58,6 mln zł. Złożył ją Maldrobud. W przetargu startowały firmy polskie oraz konsorcja firm polskich i hiszpańskich, włoskich oraz nigeryjskich.

Jak informuje ZZDW, jednostka do tego przetargu przygotowywała się od kilku miesięcy. Zdecydowano, że stare, poniemieckie płyty nie zostaną zdemontowane i wywiezione, ale rozkruszone na miejscu i zastosowane jako podbudowa nowej drogi. Zaplanowana metoda „rubblizingu” jest w Polsce mało znana i rzadko stosowana, dlatego inwestor konsultowal projekt z innymi zarządami dróg, które miały doświadczenia w tym zakresie. Rubblizing wymaga specjalistycznego sprzętu, takiego jak łamacze wielogłowicowe i łamacze ultradźwiękowe.

Choć technologia wymaga specjalnego sprzętu, jest dość prosta i skuteczna – stwierdza ZZDW. Przy tej technologii – z uwagi na wibracje – problemem są pobliskie zabudowania oraz podziemne uzbrojenie terenu, tymczasem Berlinka to droga, która praktycznie nie przechodzi przez tereny zabudowane.

Na podbudowie z rozkruszonych płyt zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna. Przebudowane zostaną także dwa mosty, jeden nad rzeką Małką w pobliżu Warchlinka, drugi nad rzeką Iną w pobliżu Sowna. Rozebrane zostaną dwa nieczynne wiadukty, a 6 wiaduktów będzie wyremontowanych.

Planowana jest także przebudowa skrzyżowań, budowa dwóch rond, przebudowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych, przebudowa kanalizacji deszczowej, odtworzenie istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowów przydrożnych, budowa oświetlenia na skrzyżowaniach typu rondo, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Obecnie prowadzona jest procedura związana ze sprawdzaniem ofert. Jak informuje inwestor, wybór wykonawcy powinien nastąpić w ciągu dwóch miesięcy.

Roboty budowlane, zgodnie z założeniami, mają się rozpocząć 1 marca przyszłego roku. Termin zakończenia inwestycji to połowa października 2018 r.

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jest to drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 142. W pierwszym etapie realizowanym w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 przebudowano 13-kilometrowy odcinek Krzywnica – Lisowo.

Udostępnij Artykuł