Quest JK

W poszukiwaniu wiedzy i informacji finansowych …

Strona główna » Wpływ polityki pieniężnej na inflację

Wpływ polityki pieniężnej na inflację

Polityka pieniężna to kluczowy instrument, którym dysponują banki centralne w celu regulacji gospodarki kraju. Jednym z głównych celów polityki pieniężnej jest kontrola poziomu inflacji. W tym artykule omówimy, w jaki sposób polityka pieniężna wpływa na inflację, analizując różnorodne mechanizmy i narzędzia używane przez banki centralne w celu osiągnięcia tego celu.

Relacja między podażą pieniądza a inflacją

Jednym z podstawowych mechanizmów, przez który polityka pieniężna wpływa na inflację, jest kontrola podaży pieniądza. Ogólna teoria jest taka, że większa ilość pieniądza w obiegu może prowadzić do wzrostu cen towarów i usług. Banki centralne mogą regulować podaż pieniądza poprzez operacje na rynku pieniężnym, stopy procentowe oraz rezerwy banków komercyjnych. Zwiększenie stóp procentowych czy sprzedaż papierów wartościowych może zmniejszyć dostępność pieniądza i ograniczyć potencjał wzrostu cen, co ma na celu kontrolę inflacji.

Związek między stopą procentową a inflacją

Stopa procentowa, ustalana przez bank centralny, ma istotny wpływ na inflację. Wyższa stopa procentowa zazwyczaj prowadzi do obniżenia poziomu aktywności gospodarczej, ponieważ pożyczki stają się droższe, a oszczędzanie bardziej atrakcyjne. To z kolei może zmniejszać popyt na dobra i usługi, co może wpłynąć na spadek cen. Banki centralne stosują podwyżki stóp procentowych jako narzędzie do hamowania rosnącej inflacji.

Kierowanie oczekiwaniami inflacyjnymi

Inflacja często zależy od oczekiwań konsumentów i firm. Jeśli ludzie spodziewają się, że ceny wzrosną w przyszłości, mogą działać w sposób, który przyczyni się do wzrostu inflacji. Banki centralne starają się wpływać na te oczekiwania poprzez jawne komunikaty dotyczące swojej polityki, a także poprzez utrzymywanie wiarygodności i stabilności swojej waluty. Wartość waluty ma wpływ na ceny importowanych towarów, dlatego utrzymywanie stabilności kursu wymiany również jest istotne.

Polityka pieniężna a cykl koniunkturalny

Polityka pieniężna może wpłynąć na cykl koniunkturalny, który z kolei ma wpływ na inflację. W okresie recesji banki centralne mogą obniżyć stopy procentowe i prowadzić ekspansywną politykę pieniężną w celu pobudzenia gospodarki. Jednak nadmierna ekspansja pieniężna może prowadzić do wzrostu inflacji w okresie boomu gospodarczego. Dlatego monitorowanie cyklu koniunkturalnego i dostosowywanie polityki pieniężnej jest istotne dla kontroli inflacji.

Źródła:

  1. Mishkin, F. S. (2011). The economics of money, banking, and financial markets (10th ed.). Prentice Hall.
  2. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48.
  3. Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.
  4. Woodford, M. (2003). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. Princeton University Press.
Prof. Mariola Kłębek
Profesor | + posts

Profesor ekonomii.