4 października 2022

W poszukiwaniu wiedzy i informacji finansowych …

Strona główna » Czym jest FED?

Czym jest FED?

kurs korony duńskiej

FED – System Rezerwy Federalnej, czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych. Jego nazwa skrótowa pochodzi z ang. „Federal Reserve System”.  Instytucja ta reguluje pracę banków oraz sprawuje pieczę nad prawidłowym działaniem polityki monetarnej w USA. Śmiało mówi się, że jest jedną z ważniejszych instytucji zajmujących się aspektami finansowymi na świecie. Wynika to oczywiście z potęgi gospodarczej jaką stanowią Stany Zjednoczone. Działania dotyczące systemu gospodarczego tego kraju wpływają bowiem na inne państwa, w tym na kraje europejskie. Dlatego podejmowanie trafnych decyzji oraz prawidłowe funkcjonowanie tej instytucji jest tak istotne.

FED powstał w 1913 roku w Waszyngtonie. Ostateczny tekst ustawy powołującej amerykański bank centralny został uchwalony przez Kongres i podpisany dokładnie 23 grudnia przez prezydenta Woodrowa Wilsona. Składa się z Rady Gubernatorów (członkowie powołani są na okres 14 lat) oraz z 12 Banków Rezerwy Federalnej i Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC).

Trzema najważniejszymi celami Systemu Rezerwy Federalnej są: dążenie do wysokiego zatrudnienia, dążenie do zapewnienia stabilności cen, zapewnienie stabilności długoterminowych stóp procentowych. W drugiej kolejności wymienić można: dążenie do stabilnego wzrostu gospodarczego, zapewnienie stabilności na rynkach walutowych, wspieranie stabilności systemu finansowego.

Za zadania FED uznaje się natomiast:

  • nadzór nad bankami,
  • prowadzenie polityki pieniężnej,
  • organizowanie i współuczestniczenie w systemie rozliczeń pieniężnych,
  • kontrola nad ilością wyemitowanej gotówki,
  • wprowadzanie gotówki i bilonu do obiegu,
  • pełnienie roli „pożyczkodawcy ostatniej instancji”,
  • badania ekonomiczne,
  • edukacja ekonomiczna,
  • pełnienie funkcji banku państwa.

System Rezerwy Federalnej to wpływowy organ, którego działania odbijają się echem na całym świecie. Jego decyzje wpływają na międzynarodowy rynek finansowy, a inwestorzy podejmują na ich podstawie swoje działania.